Thông tin sản phẩm
  • New Blue Sniper 2017
  • Nano Alloy Concept
  • Fuji SiC Ocean Guide
  • Fuji Reel Seat DPS20
  • Spigot Ferrule Joint
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Chiều Dài Cần Chiều dài đóng Cân nặng Dải mồi Dây Drag Max Phù hợp với máy Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
BlueSniper 100MH Nano 3.07m/2khúc157cm307gJig~120g/Plug~80gMax PE#46kg/45 độD+S: 8000-10000 10,000,000
Mua Hàng
BlueSniper 910H Nano 3.03m/2khúc155cm326gJig~150g/Plug~120gMaxPE#58kg/45 độD+S: 8000-14000 11,000,000
Mua Hàng
BlueSniper 106H PS Nano 3.2m/2 khúc165cm325gJig 130g / Plug 100gMaxPE#58kg/45 độD+S:8000-14000 11,500,000
Mua Hàng

 

 

 

 

 

Sản phẩm đề nghị