Thông tin sản phẩm
  • Rapala TrailBlazer Monster Hunt 4 khúc
  • Khoen Fuji K Alconite : TBMHS694XXH - TBMHJS694XH
  • Khoen Fuji K Fazlite : TBSPS734H - TBMHLS654L - TBMOS564UL
  • Bắt máy Fuji
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Chiều dài Chiều dài đóng Power Action Dải mồi Dây Số khoen Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
TBSPS734H 2.2m/4 khúc60cmHFastMax 60gPE#1-38 khoen - spinning 3,400,000
Mua Hàng
TBMHS694XXH 2.05m/4 khúc 58cmXXHFastMax 112gMax PE#67 khoen - Spinning 3,400,000
Mua Hàng
TBMHJS694XH 2.05m/4 khúc58cmXHFastMax 70gPE#37 khoen - Spinning 3,400,000
Mua Hàng
TBMHLS654L 1.93m/4 khúc56cmLFastMax 18gPE#0.6-1.27 khoen - Spinning 3,400,000
Mua Hàng
TBMOS564UL 1.7m/4 khúc46cmULFastMax 7gPE#0.3-0.68 khoen - spinning 3,200,000
Mua Hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị