Thông tin sản phẩm
  • High performance with X shape blank
  • Fuji SiC K guide
  • Fuji reel seat

 

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length/pcs Close Length Weight Power Action Lure Weight Line Weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Seabass Hunter X 86ML 2.59m/2khúc134cm140gMedium LightFast7-35g8-16LB7 3,300,000
Mua Hàng
Seabass Hunter X 90ML 2.74m/2khúc142cm145gMedium LightFast7-35g8-16LB7 3,350,000
Mua Hàng
Seabass Hunter X 96ML 2.89m/2khúc149cm150gMedium LightFast7-35gPE #0.6-1.57 3,400,000
Mua Hàng
Seabass Hunter X 100ML 3.05m/2khúc157cm170gMedium LightFast7-40gPE #0.6-1.57 3,450,000
Mua Hàng
Seabass Hunter X 100MH 305cm/2khúc157cm195gMedium HeavyFast12-60gPE#1-2.58 3,500,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị