Thông tin sản phẩm
  • Adventure Extreme
  • Khoen Fuji O ring
  • Bắt máy Fuji
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Chiều dài Chiều dài đóng Power Action Dải mồi Dây Số khoen Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Adventure AXS702MH 2.13m/2 khúc111cmMedium HeavyFast7-28g10-20LB11 spinning 1,050,000
Hết hàng
Adventure AXS702ML 2.13m/2 khúc111cmMedium LightFast5-16g6-12lb10 spinning 1,050,000
Mua Hàng
Adventure AXS662MH 1.98m/2 khúc103cmMedium HeavyFast7-28g10-20LB9 spinning 1,050,000
Hết hàng
Adventure AXS662M 1.98m/2 khúc103cmMediumFast7-21g8-17lb9 spinning 1,050,000
Mua Hàng
Adventure AXS662ML 1.98m/2 khúc103cmMedium LightFast5-16g6-12lb9 spinning 1,050,000
Mua Hàng
Adventure AXS662L 1.98m/2 khúc103cmLightFast5-12g4-10Lb8 spinning 1,050,000
Hết hàng
Adventure AXS662UL 1.98m/2 khúc103cmUltra LightFast3-7g2-6lb8 spinning 1,050,000
Hết hàng
Adventure AXS662SUL 1.98m/2 khúc103cmSuper Ultra LightFast1-5g1-4lb8 spinning 1,050,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị