Thông tin sản phẩm
  • 40 tons graphite blank
  • Fuji reel seat
  • Fuji SiC guide
  • Risto Rapala siganture & emblem
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length/pcs Close Length Weight Power Action Lure Weight Line Weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Risto RSS662MR 1.98m/2 khúc105cm-MediumRegular4-21g6-16LB9 2,700,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị