Thông tin sản phẩm
  • Minnow Profile
  • Balanced design
  • Enviromental Zinc Weighted
  • UV, glow & Standard colors
  • Single reversed hooks
  • Center Treble & Eyelet
  • Swimming depth: Variable
  • Body length: 3cm
  • Weight: 6g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rapala Jigging Rap 3 - W3 HT 110,000100,000
Mua Hàng
Rapala Jigging Rap 3 - W3 PRT 110,000100,000
Mua Hàng
Rapala Jigging Rap 3 - W3 S 110,000100,000
Mua Hàng
Rapala Jigging Rap 3 - W3 GFR 110,000100,000
Mua Hàng
Rapala Jigging Rap 3 - W3 GT 110,000100,000
Mua Hàng
Rapala Jigging Rap 3 - W3 P 110,000100,000
Mua Hàng
Rapala Jigging Rap 3 - W3 RFSH 110,000100,000
Mua Hàng
Rapala Jigging Rap 3 - W3 CLN 110,000100,000
Mua Hàng

 

Sản phẩm đề nghị