Thông tin sản phẩm
  • Giá treo phụ kiện Meiho
  • Gắn vừa thùng BM-9000, BM-7000, BM-5000, VS-7070, VS-7080, VS-7055
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
MultiHunger BM Free Size 405,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị