Thông tin sản phẩm
  • Balsa Core Copolymer Outer Shell
  • Floating
  • Jumping Frog Action
  • Big Splash & Commotion
  • VMC® 7925 Black Nickel Hooks
  • Nặng: 13g
  • Dài: 5.5cm
  • Lưỡi VMC: 2/0
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
BXSF05 TMN 260,000
Mua Hàng
BXSF05 THF 260,000
Mua Hàng
BXSF05 SSN 260,000
Mua Hàng
BXSF05 SFCO 260,000
Mua Hàng
BXSF05 PRTU 260,000
Mua Hàng
BXSF05 PBN 260,000
Mua Hàng
BXSF05 MCH 260,000
Mua Hàng
BXSF05 HSN 260,000
Mua Hàng
BXSF05 HPB 260,000
Mua Hàng
BXSF05 FSN 260,000
Mua Hàng
BXSF05 GFR 260,000
Mua Hàng
BXSF05 NIA 260,000
Mua Hàng
BXSF05 RH 260,000
Mua Hàng
BXSF05 LFL 260,000
Mua Hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị