Thông tin sản phẩm
  • Fuji KR Concept Guides Set
  • Tip top size can be changed on request.
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Guide size Top size Type Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
T-KLSG25H81 25H-12H-5.5M-4.5-4.5-4.5-4.5 4.5-2.0Sic Ring Titanium Frame 1,700,000
Mua Hàng
T-KLSG20H81 20H-10H-5.5M-4-4-4-44-1.8Sic Ring Titanium Frame 1,500,000
Mua Hàng
EKLSG25H81 25H-12H-5.5M-4.5-4.5-4.5-4.5 4.5-2.0Sic Ring Stainless Steel Frame 960,000
Mua Hàng
EKLSG20H81 20H-10H-5.5M-4-4-4-44-1.8Sic Ring Stainless Steel Frame 960,000
Mua Hàng

 

Sản phẩm đề nghị