Thông tin sản phẩm

Fuji Deluxe Graphite Reel Seat.

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model ID (mm) Hood Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
DPS-SD20 Spinning 20mmSilver 180,000
Mua Hàng
VSS-SD16 Spinning 16mmSilver 180,000
Hết hàng
VSS-SD17 Spinning 17mmSilver 203,000
Hết hàng
SKSS16 Spinning 15.5mmBlack 270,000
Hết hàng
SKTS16 Baitcasting 15.5mmBlack 270,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị