Thông tin sản phẩm

Mồi Jig Revine II

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Revine II 80g #01 240,000
Hết hàng
Revine II 80g #02 240,000
Hết hàng
Revine II 80g #03 240,000
Hết hàng
Revine II 80g #04 240,000
Mua Hàng
Revine II 80g #05 240,000
Hết hàng
Revine II 80g #07 240,000
Hết hàng
Revine II 100g #01 265,000
Mua Hàng
Revine II 100g #02 265,000
Mua Hàng
Revine II 100g #03 265,000
Mua Hàng
Revine II 100g #04 265,000
Mua Hàng
Revine II 100g #05 265,000
Mua Hàng
Revine II 100g #07 265,000
Mua Hàng
Revine II 120g #01 310,000
Mua Hàng
Revine II 120g #02 310,000
Mua Hàng
Revine II 120g #03 310,000
Mua Hàng
Revine II 120g #04 310,000
Mua Hàng
Revine II 120g #07 310,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị