Thông tin sản phẩm

High Volume Carbon Fiber Blank

Mega Top

V-Joint

Fuji SiC guide & reel seat

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length Closed length Pcs Weight Tip Dia. Butt Dia. Sinker Line Carbon Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Daiwa Impressa ISO 1-53 5.30m115cm5179g0.7mm20.8mm#1-3#1-396% 4,200,000
Mua Hàng
Daiwa Impressa ISO 1.2-53 5.30m115cm5182g0.7mm20.8mm#1-4#1.2-396% 4,250,000
Mua Hàng
Daiwa Impressa ISO 1.5-53 5.30m115cm5185g0.7mm20.8mm#1.5 - 4 #1.5-496% 4,300,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị