Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Reels Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Chibi Knob 17 Xanh Daiwa/Shimano 340,000
Mua Hàng
Chibi Knob 17 Đỏ Daiwa/Shimano 340,000
Mua Hàng
Chibi Knob 17 Nòng Súng Daiwa/Shimano 340,000
Mua Hàng
Chibi Knob 17 Vàng Daiwa/Shimano 340,000
Mua Hàng
Chibi Knob 17 Đen Daiwa/Shimano 340,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị