Thông tin sản phẩm
  • Dài 70mm
  • Nặng 21g
  • Loại sinking
  • Lưỡi VMC #2 - 2 cái
  • Chuyển động zig zắc hình chữ S khi kéo chậm - Slalom action 
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Air Ogre 70 SLM BIW 216,000
Mua Hàng
Air Ogre 70 SLM PIW 216,000
Mua Hàng
Air Ogre 70 SLM PPH 216,000
Mua Hàng
Air Ogre 70 SLM SPCD 216,000
Mua Hàng
Air Ogre 70 SLM SPCH 216,000
Mua Hàng
Air Ogre 70 SLM MIW 216,000
Mua Hàng
Air Ogre 70 SLM BPCG 216,000
Mua Hàng
Air Ogre 70 SLM CPLIW 216,000
Mua Hàng
Air Ogre 70 SLM CIW 216,000
Mua Hàng

 

Sản phẩm đề nghị