Thông tin sản phẩm
  • Đầu Jig 2 lưỡi đơn
  • Đầu jig Size S: 9g (13g tính luôn cả mồi mềm)
  • Đầu Jig Size M: 14g (20g tính luôn cả mồi mềm)
  • Đầu jig Size L: 26g (32g tính luôn cả mồi mềm)
  • Dể thao tác, dễ đóng lưỡi.
  • Chưa có mồi mềm đi kèm.
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Ninjari Jig Head 9g S - màu đỏ2cái 150,000
Hết hàng
Ninjari Jig Head 9g S - màu chrome2cái 150,000
Mua Hàng
Ninjari Jig Head 9g S - dạ quang2cái 150,000
Mua Hàng
Ninjari Jig Head 14g M - màu đỏ2cái 150,000
Hết hàng
Ninjari Jig Head 14g M - màu chrome2cái 150,000
Mua Hàng
Ninjari Jig Head 14g M - dạ quang2cái 150,000
Mua Hàng
Ninjari Jig Head 26g L - màu đỏ2cái/bịch 160,000
Mua Hàng
Ninjari Jig Head 26g L - màu chrome2 cái/bịch 160,000
Mua Hàng
Ninjari Jig Head 26g L - dạ quang2cái/bịch 160,000
Mua Hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị