Thông tin sản phẩm
  • Mồi mềm Ninjari
  • Dùng chung với đầu Jig Ninjari
  • Mồi mềm size M dùng với đầu Jig size M
  • Mồi mềm size S dùng với đầu Jig size S
  • Mồi mềm size L dùng với đầu Jig size L
  • Đóng gói 5 con / hộp
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Ninjari Worm size S 01 150,000
Mua Hàng
Ninjari Worm size S 03 150,000
Mua Hàng
Ninjari Worm size S 04 150,000
Mua Hàng
Ninjari Worm size S 06 150,000
Mua Hàng
Ninjari Worm size S 09 150,000
Mua Hàng
Ninjari Worm size S 10 150,000
Mua Hàng
Ninjari Worm size M 01 150,000
Mua Hàng
Ninjari Worm size M 03 150,000
Mua Hàng
Ninjari Worm size M 04 150,000
Mua Hàng
Ninjari Worm size M 06 150,000
Mua Hàng
Ninjari Worm size M 09 150,000
Mua Hàng
Ninjari Worm size M 10 150,000
Mua Hàng
Ninjari Worm size L 02 150,000
Mua Hàng
Ninjari Worm size L 03 150,000
Mua Hàng
Ninjari Worm size L 04 150,000
Mua Hàng
Ninjari Worm size L 05 150,000
Mua Hàng
Ninjari Worm size L 06 150,000
Mua Hàng
Ninjari Worm size L 07 150,000
Mua Hàng
Ninjari Worm size L 08 150,000
Mua Hàng
Ninjari Worm size L 09 150,000
Mua Hàng
Ninjari Worm size L 10 150,000
Mua Hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị