Thông tin sản phẩm
  • Owner Power Flex Wire Core PFW-01
  • Dây tóm lưỡi Jig có lõi cáp
  • Có dạ quang
  • 90LB - 4m
  • 120LB - 4m
  • 150LB - 3m
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Cuộn (m) Màu LB Test Japan # Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Power Flex Wire Core 90LB 4mXanh chuối90LB- 200,000
Mua Hàng
Power Flex Wire Core 120LB 4mXanh chuối120LB- 200,000
Mua Hàng
Power Flex Wire Core 150LB 3mXanh chuối150LB- 200,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị