Thông tin sản phẩm
  • Legend Risto Rap
  • Made from Balsa wood
  • Hand-tuned and Tank-tested
  • Floating on paused
  • Body Length: 9cm
  • Swimming dept: 4-4.5m
  • Weight: 28g
  • Hooks: Two No.1/0
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Risto Rap 09 PRT 230,000
Mua Hàng
Risto Rap 09 RH 230,000
Mua Hàng
Risto Rap 09 TIL 230,000
Mua Hàng
Risto Rap 09 HT 230,000
Mua Hàng
Risto Rap 09 FSD 230,000
Mua Hàng
Risto Rap 09 FT 230,000
Mua Hàng
Risto Rap 09 PCH 230,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị