Thông tin sản phẩm
  • Legend Risto Rap
  • Made from Balsa wood
  • Hand-tuned and Tank-tested
  • Floating on paused
  • Body Length: 4cm
  • Swimming dept: 1.5-2.4m
  • Weight: 5g
  • Hooks: Two No.6
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Risto Rap 04 RH 200,000
Mua Hàng
Risto Rap 04 PRTU 200,000
Mua Hàng
Risto Rap 04 SFCO 200,000
Mua Hàng
Risto Rap 04 ALB 200,000
Mua Hàng
Risto Rap 04 GFR 200,000
Mua Hàng
Risto Rap 04 SB 200,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị