Thông tin sản phẩm
  • Cần được thiết kế 3 khúc, gọn nhẹ, dễ dàng đi chuyển
  • Chuyên đánh Tuna, GT, KingFish
  • Khoen Fuji SiC-S Titanium frame K Guide (79-3)
  • Khoen Fuji SiC-S Titanium frame K + SiC Ocean Guide (83-6) 
  • Bát máy Fuji DPS18 Up Lock (79-3)
  • Bát máy Fuji DPS20 Up Lock (83-6)
  • All made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Chiều Dài Cần Chiều dài đóng Cân nặng Dải mồi Dây Drag Max Phù hợp với máy Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Aquila EX 79-3 2m38/3 khúc 85cm263g40-60gPE#35kgD:3500-4000 / S:5000-6000 15,500,000
Mua Hàng
Aquila EX 83-6 2.52m/3 khúc 91cm353g60-120gPE#610kgD:5500 / S+D:14000 16,000,000
Mua Hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị