Thông tin sản phẩm
  • Damiki Back Drop
  • Mồi Jig kiểu chậm (Slow Jig)
  • Trọng tâm nằm giữa
  • Động tác rơi như chiếc lá
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Damiki Back Drop 100g #02 210,000
Mua Hàng
Damiki Back Drop 100g #06 210,000
Mua Hàng
Damiki Back Drop 100g #11 210,000
Mua Hàng
Damiki Back Drop 100g #04 210,000
Mua Hàng
Damiki Back Drop 100g #112 210,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị