Thông tin sản phẩm
  • Damiki Back Drop
  • Mồi Jig kiểu chậm (Slow Jig)
  • Trọng tâm nằm giữa
  • Động tác rơi như chiếc lá
  • Loại 60g có 2 lưỡi đi kèm.
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Damiki Back Drop 60g #01 190,000
Mua Hàng
Damiki Back Drop 60g #04 190,000
Hết hàng
Damiki Back Drop 60g #10 190,000
Hết hàng
Damiki Back Drop 60g #30 190,000
Hết hàng
Damiki Back Drop 60g #03 190,000
Hết hàng
Damiki Back Drop 60g #29 190,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị