Thông tin sản phẩm
  • Mồi jig ZetZ Slow Batt Z của Angler's Republic
  • Slow: Chuyển động hình S với những cú giật đầu cần ngắn và thu dây chậm.
  • Fall: Rơi như chiếc lá
  • 100g; 130g; 150g; 180g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
ZetZ Slow Batt Z 130g MG-98 215,000
Mua Hàng
ZetZ Slow Batt Z 130g MG-547 215,000
Hết hàng
ZetZ Slow Batt Z 150g MG-98 250,000
Mua Hàng
ZetZ Slow Batt Z 180g MG-98 280,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị