Thông tin sản phẩm
  • Ultra Long Casting Jig.
  • Compact Body makes brisk action just by retrieving.
  • Made in Japan.
  • Lưỡi treble ST36-RD đi kèm.
  • Mắt 3D
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Xpeed FullBoost 28g #344 160,000
Mua Hàng
Xpeed FullBoost 28g #443 160,000
Mua Hàng
Xpeed FullBoost 28g #542 160,000
Mua Hàng
Xpeed FullBoost 28g #641 160,000
Mua Hàng
Xpeed FullBoost 28g #740 160,000
Mua Hàng
Xpeed FullBoost 28g #849 160,000
Mua Hàng
Xpeed FullBoost 28g #948 160,000
Mua Hàng
Xpeed FullBoost 28g #044 160,000
Mua Hàng
Xpeed FullBoost 28g #143 160,000
Mua Hàng
Xpeed FullBoost 28g #242 160,000
Mua Hàng
Xpeed FullBoost 28g #341 160,000
Mua Hàng
Xpeed FullBoost 28g #440 160,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị