Thông tin sản phẩm
  • Ultra Long Casting Jig.
  • Compact Body makes brisk action just by retrieving.
  • Made in Japan.
  • Lưỡi treble ST36-RD đi kèm.
  • Mắt 3D
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Xpeed FullBoost 40g #549 180,000
Mua Hàng
Xpeed FullBoost 40g #648 180,000
Mua Hàng
Xpeed FullBoost 40g #747 180,000
Mua Hàng
Xpeed FullBoost 40g #846 180,000
Mua Hàng
Xpeed FullBoost 40g #945 180,000
Mua Hàng
Xpeed FullBoost 40g #945 180,000
Mua Hàng
Xpeed FullBoost 40g #041 180,000
Mua Hàng
Xpeed FullBoost 40g #140 180,000
Mua Hàng
Xpeed FullBoost 40g #249 180,000
Mua Hàng
Xpeed FullBoost 40g #348 180,000
Mua Hàng
Xpeed FullBoost 40g #447 180,000
Mua Hàng
Xpeed FullBoost 40g #546 180,000
Mua Hàng
Xpeed FullBoost 40g #645 180,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị