Thông tin sản phẩm
  • Rơi nhanh, tốc độ 3.2s/m
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Emeraldas Rattle R30 #3.0 - 13g 947 120,000
Mua Hàng
Emeraldas Rattle R30 #3.0 - 13g 909 120,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị