Thông tin sản phẩm
  • Hệ thống 6 bi giúp khuếch đại âm thanh
  • Tốc độ rơi 4.75s/m
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Emeraldas Rattle #2.5 - 9.5g 287 120,000
Mua Hàng
Emeraldas Rattle #2.5 - 9.5g 317 120,000
Mua Hàng
Emeraldas Rattle #2.5 - 9.5g 737 120,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị