Thông tin sản phẩm
  • 100% Flourocarbon
  • Cuộn nhỏ 15m, 40m, 50m
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Đường kính (mm) Cuộn (m) Màu LB Test KG Test Japan # Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
D-Fron Flouro100% 0.128mm15mTrắng trong--#0.6 100,000
Mua Hàng
D-Fron Flouro100% 0.128mm50mTrắng trong--#0.6 205,000
Mua Hàng
D-Fron Flouro100% 0.148mm50mTrắng trong--#0.8 205,000
Mua Hàng
D-Fron Flouro100% 0.165mm50mTrắng trong--#1.0 205,000
Mua Hàng
D-Fron Flouro100% 0.205mm50mTrắng trong--#1.5 210,000
Mua Hàng
D-Fron Flouro100% 0.235mm50mTrắng trong--#2.0 210,000
Mua Hàng
D-Fron Flouro100% 0.26mm50mTrắng trong--#2.5 210,000
Mua Hàng
D-Fron Flouro100% 0.285mm50mTrắng trong--#3.0 210,000
Mua Hàng
D-Fron Flouro100% 0.33mm40mTrắng trong--#4.0 220,000
Mua Hàng
D-Fron Flouro100% 0.37mm40mTrắng trong--#5.0 220,000
Mua Hàng
D-Fron Flouro100% 0.405mm40mTrắng trong--#6.0 220,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị