Thông tin sản phẩm
  • High sensitivity

  • High abrasion resistance fluorocarbon leader

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Dia.(mm) Spool (m) Color LB Test KG Test Japan # Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Sunline #5 0.37mm50mTrắng trong20LB10kg#5 440,000
Mua Hàng
Sunline #7 0.43mm50mTrắng trong25LB12.5kg#7 440,000
Mua Hàng
Sunline #8 0.47mm50mTrắng trong30LB15kg#8 480,000
Mua Hàng
Sunline #10 0.52mm50mTrắng trong35LB17.5kg#10 500,000
Mua Hàng
Sunline #12 0.57mm50mTrắng trong40LB20kg#12 580,000
Hết hàng
Sunline #14 0.62mm50mTrắng trong50LB25kg#14 620,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị