Thông tin sản phẩm
  • 100% Flourocarbon Leader
  • Made In Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Dia.(mm) Spool (m) Color LB Test KG Test Japan # Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.20mm120MTrắng trong--#1.5 200,000
Hết hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.24mm120MTrắng trong--#2 200,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.26mm120MTrắng trong--#2.5 200,000
Hết hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.28mm120MTrắng trong--#3 205,000
Hết hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.33mm120MTrắng trong--#4 220,000
Hết hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.37mm120MTrắng trong--#5 220,000
Hết hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.40mm120MTrắng trong--#6 225,000
Hết hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.43mm120MTrắng trong--#7 240,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.47mm120MTrắng trong--#8 260,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.52mm120MTrắng trong--#10 340,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.57mm120MTrắng trong--#12 380,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.62mm120MTrắng trong--#14 510,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.66mm120MTrắng trong--#16 560,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.70mm75MTrắng trong--#18 515,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.74mm75MTrắng trong--#20 550,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.78mm75MTrắng trong--#22 590,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.81mm75MTrắng trong--#24 610,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.84mm70MTrắng trong--#26 635,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.87mm70MTrắng trong--#28 675,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị