Thông tin sản phẩm
  • 100% Flourocarbon Leader
  • Made In Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Dia.(mm) Spool (m) Color LB Test KG Test Japan # Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.24mm120MTrắng trong--#2 200,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.26mm120MTrắng trong--#2.5 200,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.28mm120MTrắng trong--3 205,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.33mm120MTrắng trong--4 220,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.37mm120MTrắng trong--5 220,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.40mm120MTrắng trong--#6 225,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.43mm120MTrắng trong--#7 240,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.47mm120MTrắng trong--8 260,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.52mm120MTrắng trong--10 310,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.57mm120MTrắng trong--#12 355,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị