Thông tin sản phẩm
  • 100% Flourocarbon Leader
  • Made In Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Đường kính (mm) Cuộn (m) Màu LB Test KG Test Japan # Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.20mm120MTrắng trong--#1.5 250,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.24mm120MTrắng trong--#2 250,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.28mm120MTrắng trong--#3 255,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.33mm120MTrắng trong--#4 275,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.37mm120MTrắng trong--#5 275,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.40mm120MTrắng trong--#6 290,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.43mm120MTrắng trong--#7 315,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.47mm120MTrắng trong--#8 340,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.52mm120MTrắng trong--#10 440,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.57mm120MTrắng trong--#12 480,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.62mm120MTrắng trong--#14 545,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.66mm120MTrắng trong--#16 630,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.70mm75MTrắng trong--#18 550,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.74mm75MTrắng trong--#20 600,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.78mm75MTrắng trong--#22 620,000
Mua Hàng
D-Fron Fune 100% Flourocarbon 0.81mm75MTrắng trong--#24 680,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị