Thông tin sản phẩm
  • Dây flourocarbon leader chất lượng hảo hạng.
  • KG Test: số KG thử nghiệm tại nút thắt/buộc dây (knot strenth) 
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Đường kính (mm) Cuộn (m) Màu LB Test KG Test Japan # Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Seaguar 60m #0.4 0.10mm60mTrắng trong-0.55kg#0.4 260,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #0.6 0.12mm60mTrắng trong-0.85kg#0.6 260,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #0.8 0.14mm60mTrắng trong-1.1kg#0.8 260,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #1 0.16mm60mTrắng trong-1.35kg#1 280,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #1.5 0.20mm60mTrắng trong-1.85kg#1.5 285,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #2 0.24mm60mmTrắng trong-2.45kg#2 285,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #2.5 0.26mm60mTrắng trong-2.95kg#2.5 285,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #3 0.28mm60mTrắng trong-3.7kg#3 285,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #3.5 0.31mm60mTrắng trong-4.1kg#3.5 315,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #4 0.33mm60mTrắng trong-4.6kg#4 315,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #5 0.37mm60mTrắng trong-5.4kg#5 315,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #6 0.405mm60mTrắng trong - 6.1kg#6 350,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #7 0.435mm60mTrắng trong - 6.8kg#7 370,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #8 0.470mm60mTrắng trong - 7.8kg#8 420,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #10 0.52mm60mTrắng trong-9.6kg#10 500,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #12 0.57mm60mTrắng trong-11.6kg#12 520,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #14 0.62mm60mTrắng trong-13.5kg#14 590,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #16 0.66mm60mTrắng trong-15kg#16 630,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #18 0.70mm60mTrắng trong-16.6kg#18 660,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #20 0.74mm60mTrắng trong-18.3kg#20 800,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #22 0.78mm60mTrắng trong-19.7kg#22 900,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #24 0.81mm60mTrắng trong-20.9kg#24 1,000,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #26 0.84mm60mTrắng trong-22.2kg#26 1,100,000
Mua Hàng
Seaguar 60m #30 0.91mm60mTrắng trong-26.8kg#30 1,280,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị