Thông tin sản phẩm
  • Đầu jig - madai jigging
  • Phù hợp với các vùng nước nông
  • Cá mú, cá hồng, cá tráp và các loại cá rạng khác.
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rabaraba 38g 01S 100,000
Mua Hàng
Rabaraba 38g 02G 100,000
Mua Hàng
Rabaraba 38g 02S 100,000
Mua Hàng
Rabaraba 38g 02R 100,000
Mua Hàng
Rabaraba 38g 03G 100,000
Mua Hàng
Rabaraba 38g 04G 100,000
Mua Hàng
Rabaraba 38g 06G 100,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị