Thông tin sản phẩm
  • Đầu jig kiểu madai jigging
  • Phù hợp với các vùng nước nông
  • Cá mú, cá hồng, cá tráp và các loại cá rạng khác.
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rabaraba 56g 01G 130,000
Mua Hàng
Rabaraba 56g 01S 130,000
Mua Hàng
Rabaraba 56g 02R 130,000
Mua Hàng
Rabaraba 56g 03G 130,000
Mua Hàng
Rabaraba 56g 04G 130,000
Mua Hàng
Rabaraba 56g 06G 130,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị