Thông tin sản phẩm
  • Đầu jig kiểu madai jigging
  • Phù hợp với các vùng nước nông
  • Cá mú, cá hồng, cá tráp và các loại cá rạng khác.
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rabaraba 68g 02R 140,000
Mua Hàng
Rabaraba 68g 03G 140,000
Mua Hàng
Rabaraba 68g 01G 140,000
Hết hàng
Rabaraba 68g 01R 140,000
Hết hàng
Rabaraba 68g 01S 140,000
Hết hàng
Rabaraba 68g 02G 140,000
Hết hàng
Rabaraba 68g 02S 140,000
Hết hàng
Rabaraba 68g 04G 140,000
Hết hàng
Rabaraba 68g 06G 140,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị