Thông tin sản phẩm
  • Đầu jig - madai jigging
  • Phù hợp với các vùng nước nông
  • Cá mú, cá hồng, cá tráp và các loại cá rạng khác.
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Rabaraba 45g 02S 130,000
Mua Hàng
Rabaraba 45g 02G 130,000
Mua Hàng
Rabaraba 45g 03G 130,000
Mua Hàng
Rabaraba 45g 06G 130,000
Mua Hàng
Rabaraba 45g 04G 130,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị