Thông tin sản phẩm
  • Decoy Y-S23BL
  • Heavy Wire
  • Smart Eyes
  • For Monster fish size
  • High corrosion-resistant tin plating and aqua block treatment
  • Magic Babless - Lưỡi không ngạnh để Catch & Release
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Decoy Y-S23BL 8/06 cái 850,000
Hết hàng
Decoy Y-S23BL 10/04 cái 900,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị