Thông tin sản phẩm
  • Decoy Y-S23
  • Heavy Wire
  • Smart Eyes
  • High corrosion-resistant tin plating and aqua block treatment.
  • For Monster fish size
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Decoy Y-S23 6/06 cái 700,000
Mua Hàng
Decoy Y-S23 7/06 cái 800,000
Mua Hàng
Decoy Y-S23 8/06 cái 850,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị