Thông tin sản phẩm
  • Lưỡi 3 dùng cho lure
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Decoy Y-W77 #86cái 75,000
Hết hàng
Decoy Y-W77 #66cái 75,000
Hết hàng
Decoy Y-W77 #46 cái 75,000
Hết hàng
Decoy Y-W77 #26 cái 90,000
Hết hàng
Decoy Y-W77 #16cái 90,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị