Thông tin sản phẩm
  • Lưỡi 3 dùng cho câu biển - Saltwater
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Y-S22 2/0 #2/0 - 3.6g8cái 290,000
Mua Hàng
Y-S22 3/0 #3/0 - 5.4g6cái 290,000
Mua Hàng
Y-S22 4/0 #4/0 - 7g5cái 290,000
Mua Hàng
Y-S22 5/0 #5/0 - 8.8g4cái 290,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị