Thông tin sản phẩm
  • VMC 8527 PS, rất bền bỉ
  • Độ cứng 4X, khó có thể bị hoác lưỡi
  • Thiết kế để câu cá lớn, mạnh mẽ như Cá ngừ, Cá Quịt....
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Size Số cái/bịch Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
VMC Treble Hook 8527 PS #61 8,000
Mua Hàng
VMC Treble Hook 8527 PS #41 8,000
Mua Hàng
VMC Treble Hook 8527 PS #21 8,000
Mua Hàng
VMC 8527 PS #1 #11 10,000
Mua Hàng
VMC Treble Hook 8527 PS # 1/01 14,000
Mua Hàng
VMC Treble Hook 8527 PS # 2/01 14,000
Mua Hàng
VMC Treble Hook 8527 PS # 3/01 15,000
Mua Hàng
VMC Treble Hook 8527 PS # 4/01 16,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị