Thông tin sản phẩm
  • Mồi 3 khúc bơi như cá thật
  • Vây mang có thể tháo rời để thay đổi kiểu bơi/lắc.
  • Dài 127mm - nặng 21g
  • Type: Floating lipless minnow (loại minnow không thìa tự nổi)
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Biayu Chryssalis 127 #01 350,000
Mua Hàng
Biayu Chryssalis 127 #02 350,000
Mua Hàng
Biayu Chryssalis 127 #03 350,000
Mua Hàng
Biayu Chryssalis 127 #04 350,000
Mua Hàng
Biayu Chryssalis 127 #05 350,000
Mua Hàng
Biayu Chryssalis 127 #06 350,000
Mua Hàng
Biayu Chryssalis 127 #07 350,000
Mua Hàng
Biayu Chryssalis 127 #08 350,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị