Thông tin sản phẩm
  • Minnow Cá đối
  • Dài 80mm - nặng 8.3g
  • Type: Floating (loại tự nổi)
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Borabress 80 #02 250,000
Hết hàng
Borabress 80 #04 250,000
Mua Hàng
Borabress 80 #05 250,000
Mua Hàng
Borabress 80 #06 250,000
Hết hàng
Borabress 80 #07 250,000
Hết hàng
Borabress 80 #08 250,000
Mua Hàng
Borabress 80 #09 250,000
Hết hàng
Borabress 80 #10 250,000
Hết hàng
Borabress 80 #11 250,000
Hết hàng

 

 

 

Sản phẩm đề nghị