Thông tin sản phẩm
  • Mabuniper Blade S
  • Dài 69mm - nặng 10g
  • Type: Sinking (loại tự chìm)
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Mabuniper S 69 #01 250,000
Mua Hàng
Mabuniper S 69 #02 250,000
Mua Hàng
Mabuniper S 69 #03 250,000
Mua Hàng
Mabuniper S 69 #04 250,000
Mua Hàng
Mabuniper S 69 #05 250,000
Mua Hàng
Mabuniper S 69 #06 250,000
Mua Hàng
Mabuniper S 69 #07 250,000
Mua Hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị