Thông tin sản phẩm
  • Dancing Crab
  • Nặng 5g/10g
  • Type Sinking Spinnerbait (loại tự chìm)
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Dancing Crab 5g #01 180,000
Mua Hàng
Dancing Crab 5g #02 180,000
Mua Hàng
Dancing Crab 5g #03 180,000
Mua Hàng
Dancing Crab 5g #04 180,000
Mua Hàng
Dancing Crab 5g #05 180,000
Mua Hàng
Dancing Crab 5g #06 180,000
Mua Hàng
Dancing Crab 5g #07 180,000
Mua Hàng
Dancing Crab 5g #08 180,000
Mua Hàng
Dancing Crab 5g #09 180,000
Mua Hàng
Dancing Crab 5g #10 180,000
Mua Hàng
Dancing Crab 10g #01 200,000
Mua Hàng
Dancing Crab 10g #02 200,000
Mua Hàng
Dancing Crab 10g #03 200,000
Mua Hàng
Dancing Crab 10g #04 200,000
Mua Hàng
Dancing Crab 10g #05 200,000
Mua Hàng
Dancing Crab 10g #06 200,000
Mua Hàng
Dancing Crab 10g #07 200,000
Mua Hàng
Dancing Crab 10g #08 200,000
Mua Hàng
Dancing Crab 10g #09 200,000
Mua Hàng
Dancing Crab 10g #10 200,000
Mua Hàng

 

Sản phẩm đề nghị