Thông tin sản phẩm
  • Dài 86mm - nặng 16g
  • Type: Sinking pencil (loại chìm)

 

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Like Blinks 86 #01 250,000
Mua Hàng
Like Blinks 86 #02 250,000
Mua Hàng
Like Blinks 86 #03 250,000
Mua Hàng
Like Blinks 86 #04 250,000
Mua Hàng
Like Blinks 86 #05 250,000
Mua Hàng
Like Blinks 86 #06 250,000
Mua Hàng
Like Blinks 86 #07 250,000
Mua Hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị