Thông tin sản phẩm
  • New Blue Sniper 2017
  • Nano Alloy Concept
  • Fuji SiC Ocean Guide
  • Fuji Reel Seat DPS20
  • Spigot Ferrule Joint
  • Made in Japan
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Chiều Dài Cần Chiều dài đóng Trọng lượng mồi Dây Drag Max Phù hợp với máy Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
BlueSniper 100MH (2017 Nano Concept) 3.07m/2khúc157cmJig~120g/Plug~80gMax PE#46kg/45 độD:4500-5000 S:6000-10000 10,300,000
Mua Hàng
BlueSniper 910H (2017 Nano Concept) 3.03m/2khúc155cmJig~150g/Plug~120gMaxPE#58kg/45 độD:5000-5500 S:8000-14000 10,600,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị