Thông tin sản phẩm
  • Extreme Stability
  • Slow Sinking
  • Premium Colors and Patterns
  • Spare Tail Included
  • Dài: 19cm
  • Nặng: 88g
  • Lặn sâu: đa dạng
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Arashi Glide Bait AGB19 680 500,000
Mua Hàng
Arashi Glide Bait AGB19 685 500,000
Mua Hàng
Arashi Glide Bait AGB19 690 500,000
Mua Hàng
Arashi Glide Bait AGB19 691 500,000
Mua Hàng
Arashi Glide Bait AGB19 692 500,000
Mua Hàng
Arashi Glide Bait AGB19 693 500,000
Mua Hàng
Arashi Glide Bait AGB19 696 500,000
Mua Hàng
Arashi Glide Bait AGB19 874 500,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị