Thông tin sản phẩm
  • Storm GX Ultra Blade
  • Dài 5cm - Nặng 13g
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Code Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
GX Ultra Blade 13g BG 115,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 13g CLN 115,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 13g FT 115,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 13g HT 115,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 13g KK 115,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 13g UVCG 115,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 13g UVSI 115,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 13g PW 115,000
Mua Hàng
GX Ultra Blade 13g RH 115,000
Mua Hàng
Sản phẩm đề nghị