Thông tin sản phẩm
  • Soft Body with unbeatable vibe action
  • Soft texture encourages wary fish to hold on longer
  • Straight crank or hop the bottom
  • Stable swimming
  • Durable construction
  • Silent
  • Sinking
  • Dài: 7cm
  • Nặng: 18g
  • Lặn sâu: đa dạng

 

Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Màu Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Storm SX Soft Vibration - STV58S UVGLO 130,000
Mua Hàng
Storm SX Soft Vibration - STV58S BCG 130,000
Mua Hàng
Storm SX Soft Vibration - STV58S SGL 130,000
Mua Hàng
Storm SX Soft Vibration - STV58S CG 130,000
Mua Hàng
Storm SX Soft Vibration - STV58S HCD 130,000
Hết hàng
Storm SX Soft Vibration - STV58S HGG 130,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị