Thông tin sản phẩm
 • Storm So Run Lip less Minnow
 • Weighted & balanced for long casts
 • Searching, snake-like action draws fish in from far & wide
 • Responsive to hard twitching with a shake on the pause
 • Multi ball rattle adds attraction
 • VMC nickel plated hooks
 • Size: 120mm
 • Cân nặng: 17g
 • Lặn sâu: 10cm - 50cm
 • Lưỡi: 3 lưỡi VMC #6
 • Loại: tự nổi (Floating)
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Color Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
So Run Lipless Minnow 120F BIW 240,000
Mua Hàng
So Run Lipless Minnow 120F CLCD 240,000
Mua Hàng
So Run Lipless Minnow 120F CLPHC 240,000
Mua Hàng
So Run Lipless Minnow 120F HGR 240,000
Mua Hàng
So Run Lipless Minnow 120F HRH 240,000
Mua Hàng
So Run Lipless Minnow 120F PHCD 240,000
Mua Hàng
So Run Lipless Minnow 120F SFCO 240,000
Mua Hàng
So Run Lipless Minnow 120F UVGLO 240,000
Mua Hàng

 

 

Sản phẩm đề nghị